Η πρώτη επίσκεψη

Image

Η πρώτη επίσκεψη

Η πρώτη επίσκεψη του παιδιού στον παιδοδοντίατρο είναι πολύ σημαντική τόσο για το ίδιο το παιδί όσο και για τον παιδοδοντίατρο.
Κατά την επίσκεψη αυτή, ο μικρός ασθενής θα γνωρίσει το χώρο του ιατρείου και τον οδοντίατρο. Η επίσκεψη λοιπόν πρέπει να αποτελέσει μια ευχάριστη εμπειρία, καθώς επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη μετέπειτα συνεργασία του παιδιού με τον παιδοδοντίατρο. Σημαντικοί παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτό είναι ο χώρος του ιατρείου, το οποίο είναι έτσι διαμορφωμένο ώστε να δημιουργείται ένα περιβάλλον ευχάριστο, φιλικό και οικείο προς το παιδί, και το προσωπικό που είναι ειδικά εκπαιδευμένο ώστε να υποδέχεται σωστά και να καθοδηγεί το παιδί και τους γονείς του.
Ο παιδοδοντίατρος κατά την πρώτη επίσκεψη γνωρίζει τον μικρό ασθενή, επικοινωνεί μαζί του, τον εξετάζει, εντοπίζει το όποιο πιθανό πρόβλημα και ενημερώνει σχετικά τόσο τον ίδιο όσο και τους γονείς του για το τι πρέπει να γίνει.
Η εξέταση του μικρού ασθενούς είναι μια σύνθετη πράξη που ενώ μοιάζει διαδικαστικά απλή, στην πραγματικότητα διαφέρει σημαντικά από την αντίστοιχη οδοντιατρική εξέταση ενός ενήλικα. Αποτελείται από επιμέρους στάδια τα οποία θα οδηγήσουν στο στόχο της εξέτασης: τη διάγνωση και την κατάρτιση ενός σωστού σχεδίου θεραπείας που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε μικρού ασθενούς. Μ΄ άλλα  λόγια, η οδοντιατρική εξέταση ενός παιδιού δεν είναι ένα απλό κοίταγμα του στόματος, αλλά μια διαδικασία συλλογής πληροφοριών, ανάλυσης και αξιολόγησης δεδομένων που θα οδηγήσει στην κατανόηση του προβλήματος (διάγνωση) και θα θέσει τις βάσεις για τη σωστή αντιμετώπιση, ή πρόληψή του (σχέδιο θεραπείας).
Το στοιχεία που διαφοροποιούν την εξέταση ενός παιδιού από αυτή ενός ενήλικα είναι ότι τις περισσότερες φορές το ίδιο δεν είναι σε θέση ή δεν θέλει να δώσει αντικειμενικές πληροφορίες για την κατάσταση – πρόβλημά του. Είναι επίσης σαφές ότι ένα παιδί δεν μπορεί να δώσει ακριβείς πληροφορίες για το ιατρικό του ιστορικό. Οι όποιες πληροφορίες θα παρασχεθούν από το γονέα – κηδεμόνα του παιδιού που οφείλει, βάσει νόμου πλέον, να συνοδεύει το παιδί στον οδοντίατρο (*). Επίσης πολύ συχνά οι μικροί ασθενείς είναι συναισθηματικά φορτισμένοι, φοβισμένοι και εν γένει αρνητικά προκατειλημμένοι απέναντι στον οδοντίατρο. Για τους λόγους αυτούς ο παιδοδοντίατρος είναι ειδικά εκπαιδευμένος ώστε να προσεγγίσει σωστά το παιδί και να υλοποιήσει τους στόχους της πρώτης επίσκεψης του παιδιού που αναφέρθηκαν παραπάνω.
*Κώδικας Οδοντιατρικής Δεοντολογίας. Π.Δ. 39/2009. Εφημερίς της Κυβερνήσεως (55): 3880 – 3886.

Στέργιος Δ. Αρίζος - Παιδοδοντίατρος

Βενιζέλου 46, Βέροια - Τηλ. 2331066123

©{2017} Παιδοδοντικό Ιατρείο Στέργιου Δ. Αρίζου | All Rights Reserved

Search